Bijzondere diensten

De Singelkerk heeft de volgende bijzondere diensten: 

Kinderdiensten
4 keer per jaar is er een (ochtend) dienst waarin speciale aandacht is voor de kinderen. De dominee vertelt een eenvoudig verhaal en er worden veel kinderliedjes gezongen.

Studententdiensten 
2 keer per jaar is er een dienst gericht op studenten. Er is dan een preek met een voor studenten aansprekend thema en er worden wat meer opwekkingsliederen gezongen. Voor deze dienst worden ook de verschillende studentenverenigingen uitgenodigd.

Muzikale diensten
Met enige regelmaat zijn er bijzondere diensten waar een koor en/of orkest haar medewerking aan verleend. De aankondiging van deze bijzondere diensten staat op de nieuwspagina.

Zendingsdienst
Een maal per jaar is er een dienst speciaal gericht op de zending van onze kerken. Deze dienst staat meestal onder leiding van een zendingspredikant.

4 leerdiensten over een thema
In de middagdiensten wordt vaak in vier achtereenvolgende zondagen een thema uitgewerkt. Kijk voor het thema op de nieuwspagina.

Muziek in de diensten
Ongeveer eens per maand en tijdens bijzondere diensten worden meerdere instrumenten ingezet om de samenzang te begeleiden. Het muziekteam speelt in wisselende samenstelling. Naast psalmen en gezangen spelen en zingen we o.a. Opwekkingsliederen en Thaizeliederen.