Diaconaat

Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven.

De diaconie zet zich in voor iedereen, zowel binnen als buiten de gemeente, die hulp nodig heeft. We nodigen daartoe iedereen uit om contact met ons op te nemen.

IN DE GEMEENTE

De onderlinge band van de gemeenteleden is een belangrijk onderdeel van de diaconale taak. Daarom ondersteunt de diaconie het werk van de commissie gemeenteopbouw en de 55+-contactcommissie. Door actief te zijn in de gemeente zijn we gemakkelijk bereikbaar voor degenen die hulp nodig hebben en houden we onze ogen open voor de nood van anderen.

WERKGROEP WERELDDIACONAAT

De diaconie wordt door de werkgroep Werelddiaconaat geadviseerd. De werkgroep stimuleert de betrokkenheid vanuit de gemeente voor wereldwijde hulpverlening en zoekt naar concrete manieren om hulpverlening tot stand te laten komen.

ADOPTIE

Via de Stichting Red een Kind heeft de diaconie een aantal kinderen uit India en Kenia financieel geadopteerd. Schrijfouders schrijven deze kinderen regelmatig en delen zo in het leven van deze kinderen. Op jaarbasis is er € 4.800 nodig, dat voor driekwart opgebracht wordt door donateurs. Vindt u het leuk om contact te onderhouden met een van deze kinderen of ons financieel te ondersteunen in dit werk? Meldt u zich dan aan!

VERJAARDAGSFONDS - STICHTING PRESENT

Bij de verjaardag krijgt elk gemeentelid een kaartje met een envelop. De gedachte hierachter is dat iemand die iets te vieren heeft ook in dankbaarheid met anderen wil delen. De envelop kan met inhoud in de collectezak worden gedeponeerd. De opbrengst komt dit jaar ten goede aan Stichting Present. Deze stichting wil klaar staan voor iedereen die hulp behoeft in de stad Utrecht door christelijke hulpaanbieders in contact te brengen met hulpvragers. Zie voor meer informatie www.stichtingpresent.nl.

SAMENWERKINGSVERBANDEN

De diaconie participeert in diverse samenwerkingsverbanden. Op die manier kunnen tijd en geld optimaal worden besteed.

  • Stichting de Hoop houdt zich sinds 1975 bezig met hulpverlening aan verslaafden en sinds 1999 ook met hulp aan mensen die worstelen met psychosociale problemen. De Hoop wordt periodiek met een collecte ondersteund.
  • Onze kerk steunt het werk van Stichting Timon al vele jaren. Dit jaar met de opbrengst van de avondmaalcollecten. Timon is een instelling voor jeugd- en jongvolwassenenzorg. Het hulpaanbod is voor iedereen, ongeacht de eigen levensovertuiging. Meer informatie.
  • Stichting HiP brengt hulpgevers en hulpvragers met elkaar in contact.