Bijbelkringen

De bijbelkringen nemen een belangrijke plaats in in het gemeentelijk leven van de Singelkerk. De wens van de kerkenraad is dat elk lid van de gemeente meedoet aan een bijbelkring. Juist omdat we een ‘streekgemeente’ zijn en elkaar soms alleen op zondag ontmoeten. Maar bovenal omdat op de kringen de onderlinge liefde en betrokkenheid kan groeien en we daardoor als gehele gemeente kunnen groeien in geloof en liefde.

KRING ALS KLEINE GEMEENSCHAP

Samen gemeente zijn wordt in het bijzonder gevierd en beleefd op een kring. Een kring vormt namelijk een kleine gemeenschap van kerkmensen die samenkomen rondom het woord van God. Op een kring vindt een ontmoeting plaats tussen gemeenteleden waarin zorgen en vreugde met elkaar worden gedeeld en men voor elkaar en de gemeente bidt. Kringleden geven aan op een kring te zitten om van elkaar te leren en elkaar te stimuleren in het geloof, om met elkaar en voor elkaar te bidden en om gezellig samen te zijn. Soms wordt door een kring een gemeenteactiviteit georganiseerd of gaat men samen ergens naar toe.

HOE ZIET EEN KRINGAVOND ERUIT?

De kringavonden van de verschillende kringen hebben meestal ongeveer dezelfde indeling. Een kringavond begint met een maaltijd of een kopje koffie of thee. Daarna wordt er gebeden, gezongen en bijbelstudie gedaan. Het te behandelen thema van de kringavond of het te bespreken Bijbelgedeelte bepalen de leden zelf. Veelal bereiden kringleden afwisselend de avond voor aan de hand van een boekje of bijbelstudievragen. Tot slot wordt een (kring)gebed gedaan, waarin ruimte is om te bidden of te danken voor persoonlijke en gemeentezaken. Meestal wordt de avond afgesloten door nog samen wat te drinken.

HOE KOM IK BIJ EEN KRING?

Op dit moment zjin er zes kringen. De kringen zijn open en de geplande kringavonden worden vermeld op het mededelingenblad. Een ieder is welkom om voor één of meer avonden mee te draaien op een kring. Ook kun je gebruk maken van de startavond aan het begin van het seizoen. Een avond voor alle kringen samen en andere belangstellende gemeenteleden. Na de startavond worden de nieuwe belangstellenden ingedeeld of er wordt een nieuwe kring opgestart.

ZOMERKRING

De laatste jaren is, na afloop van het reguliere bijbelkringseizoen, in de zomerperiode een zomerbijbelkring georganiseerd. Deze kring staat, zoals elke kring, open voor alle gemeenteleden. De zomerkring wordt bezocht door leden van de verschillende kringen en andere gemeenteleden die op dat moment in de stad zijn.

ORGANISATIE

De bijbelkringen worden gecoordineerd door de bijbelkring-coordinator, Margriet de Hoop.