Pastoraat

De zorg voor elkaar bestaat uit pastoraat en diaconaat, georganiseerd per wijk.

Gemeentebreed pastoraat
Pastoraat betekent aandacht voor elkaars geloofsleven. Het pastoraat krijgt vorm door middel van:

  • bezoekwerk door predikant, ouderlingen en pastorale bezoekers
  • pastorale bezoekers in twee verzorgingstehuizen (Tamarinde en De Lichtkring)
  • de voorbedes tijdens de kerkdiensten 
  • de Bijbelkringen
  • de gebedsgroepjes

Wijken
Voor het bezoekwerk is de gemeente verdeeld in vier wijken, genoemd naar de vier windstreken. In elke wijk draagt een ouderling de verantwoordelijkheid voor het pastoraat. Omdat pastoraat en diaconaat op dezelfde mensen, de gemeenteleden, zijn gericht, is er in elke wijk tevens een wijkdiaken.

De (pastorale) huisbezoeken worden afgelegd door de wijkouderling en door pastoraal bezoekers. De diaconale en sociale bezoeken worden afgelegd door de wijkdiaken en door contactdames.

De wijkouderling, de wijkdiaken, de pastoraal bezoekers en de contactdames vormen samen het wijkteam. Dit team komt ten minste eenmaal per jaar bijeen om de taken te verdelen, de wijk te bespreken en prioriteiten te bepalen.