Voor de jeugd

Bijbelklas
Voor kinderen van 4 t/m 11 jaar is er tijdens de morgendienst bijbelklas (kindernevendienst). De kinderen verlaten de kerkzaal vóór de preek en komen vóór de collecte weer terug. Onder andere bij doopdiensten en in de morgendienst op startzondag wordt zo mogelijk door de bijbelklas een bijdrage verzorgd. In de zomervakantie kan de bijbelklas enkele weken vakantie houden.

Clubs en verenigingen
De clubs en verenigingen van de de Singelkerk worden samen gedaan met de Jeruzalemkerk (NGK) en de Jacobikerk en de Nieuwe Kerk (beide PKN).

Kidsclub (7 – 11 jaar)
Op vrijdagavond, eens in de twee weken, zien wij elkaar in de Jeruzalemkerk (Troosterlaan 65) van 19.15 tot 20.30 uur. We zijn dan met allemaal kinderen uit de Jacobikerk, Singelkerk en Jeruzalemkerk bij elkaar. Ben je tussen de 7 en 11 jaar oud en heb je zin om mee te doen? Ons lijkt het geweldig als jij er ook bij bent!
Dit seizoen wordt de KidsClub erg goed bezocht. Er komen per avond wel dertig kinderen naartoe. Een hele leuke club dus! Heb jij of hebben je ouders vragen? Dan kun je terecht bij Wilhelm van Eeken.

Rock Solid (12 – 14 jaar)
Rock Solid is een club voor jongeren in de leeftijd van 12 tot en met 14 jaar en wordt eenmaal per twee weken gehouden op de zondagavond in de Jeruzalemkerk. De thema’s zijn ontleend aan de Rock Solidmethode van Youth for Christ.

Jeugdclub 14 – 18 jaar 
Dit jaar is er een nieuwe jeugdclub van start gegaan voor jongeren in de leeftijd van 14 tot 18 jaar. De eerste clubavonden zijn goed bezocht en de jongeren zijn enthousiast! De club komt eens per drie weken bij elkaar bij de clubleiding thuis, op zondagavond. De avonden worden begonnen met een gezamenlijke maaltijd. Daarna is er ruimte voor het bespreken van een onderwerp en natuurlijk ook gezelligheid. De groep wordt bij het bespreken van het onderwerp gesplitst in twee leeftijdsgroepen.

Commissie StudentenWerk
De voormalige pastorie en de poortwoning aan de Wittevrouwensingel zijn in 2015 verbouwd voor het realiseren van 10 kamers voor studentenhuisvesting.

Een folder over het reguliere studentenwerk is te downloaden op deze website onder "downloads".

Huisvesting voor studenten
In de voormalige pastorie en in de poortwoning, gelegen aan de Wittevrouwensingel nrs. 31 en 32 bij de kerk, zijn 10 kamers beschikbaar voor verhuur aan studenten uit binnen- en buitenland. Wie interesse heeft, kan contact opnemen met PM.

Daarnaast onderhoudt onze gemeente contacten met de Stichting Evangelische Huisvesting. Deze stichting beheert een huis voor negen eerstejaars studenten. Kijk voor meer informatie op de de website van de stichting. Of lees hier meer.